Програма за безопасност

“Графобал БЪлгария”АД, спазва всички закони, които регулират извършваната от нас дейност. Спазваме Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд. Провеждаме прозрачна и открита политика в дейността на компанията и се борим срещу всички форми на корупция. Държим на нормалните взаимоотношения с конкуренцията, като се стремим да я защитаваме, насърчаваме и да решаваме проблемите заедно.

Разгледайте нашите сертификати, за да бъдете спокойни, че сте поверили продукцията си на професионалисти >>

 

Нашите клиенти