Фирмата разполага с общо осем щанц машини

Щанцоването е процес на механична обработка, при който с помощта на инструмент, наречен щанц форма с вградени остри стоманени ножове, огънати според очертанията на крайното изделие и преса, осигуряваща силен натиск, се изрязват листи със сложна форма.

Най-често се изрязват опаковки, папки, етикети, дипляни с неправилна форма, картички и др.

“Графобал България”АД разполага с разполага с:

- една хибридна машина за топъл печат и щанц автомат BRAUSE 1050SEF

- един  високопроизводителен щанц автомат EXPERTCUT 106 LER Autoplaten press
- два високопроизводителни щанц автомата BRAUSE 1050SE
- WUPA с възможност за преге 101х72
- WUPA с възможност за преге 101х72
- ТС 67х96
- Симплакутер 102х80
- Американки 41х54

Развитието на българския бизнес, и по - конкретно, на този използващ картонени опаковки, предопределя използването на машини за автоматично пълнене. Това изисква високо качествено отщанцовани картонени опаковки.
 

 

Нашите клиенти