Графобал Груп Словакия

Печатница „Графобал България“ АД води началото си от 1938 г. Тогава в София е основано акционерно дружество „Здравко Хаджиев“, произвеждащо по това време луксоз­ни папки, албуми, тетрадки и други канцеларски материали. През 1947 г. фабриката е национализирана и преименувана на ЗКО „Хаджи Димитър“. В този период тя се специализира в производството на опаковки, с които снабдява вътрешния пазар. През 1975 г. производствените мощности на дружеството се преместват в град Своге, а от 1986 г. се поме­щават в нова сграда с нови машини. В началото на 1998 г. 75% от акциите са закупени от „ADUT ADOX“ a.s. Словакия, които впоследствие са погълнати през 2001г. от GRAFOBAL GROUP Slovakia. Компанията получава сегашното си наименование и бива регистрирана като дъщерна фирма на акционерно дружество „Grafobal Skalica“ a.s — лидер в полиграфията и производството на опаковки в Централна и Източна Европа.

Дружеството “Графобал България” АД е регистрирано през 2001г. като дъщерна фирма на акционерно дружество “Grafobal Skalica” a.s. , известна като един от лидерите в полиграфията и производството на опаковки в Централна и Източна Европа. Дружеството е част от голямото семейство на “GRAFOBAL GROUP” с приоритет производството на опаковки и престижна полиграфия. Собственик е на полиграфически комплекси в Скалица (Словакия), Вилнюс (Литва), Слани (Чехия), Своге (България), Ростов на Дон (Русия) и търговски представителства в Москва, Варшава, Киев, Будапеща.

Графобал Вилнюз, Литва Графобал Дон, Русия Графобал Варшава, Полша Графобал Бохемия, Чехия Графобал Скалица, Словакия Полиграф принт, Словакия Графобал България Словенска Графия, Словакия Графобал Будапеща, Унгария Търговско представителство, Ст.Петербург, Русия
Grafobal Group

Производствена дейност

Основната дейност на „Графобал България“ АД включва изработването на пълноцветни транспортно-продажбени опаковки от хартия и картон, каширани с микровелпапе или велпапе и сгъваеми боксове с до шестпунктово лепене. Другата значима група от продуктовата структура на фирмата е печатната продукция за търговски цели — рекламни стелажи, маркетингови промоции, етикети, календари, проспекти, каталози и др. Всички тези продукти със своето отлично качество намират широко приложение в хранително-вкусовата, козметично-парфюмерийна­та и фармацевтичната промишленост, битовата химия, електрониката, обувната промишленост и много други об­ласти, при които перфектната опаковка е важна част от търговското представяне.

Производствени мощности

„Графобал България“ АД разполага с 6-цветна офсетова машина с лакова секция КВА RAPIDA 105 U, както и с 5–цветна машина КВА RAPIDA 104, която също има възможности за нанасяне на лак. Развитието на българския бизнес и по-конкретно, на производителите, използващи картонени опаковки предопределя внедряването в производството им на машини за автоматично пълнене. Това от своя страна изисква високо качество на щанцованите картони. За да удовлетвори клиентите си, компанията притежава два щанц автомата BRAUSE модел 1050SE, щанц автомат WUPA и щанц машина SIMPLAKUTER. Други съвременни про­изводствени мощности, с които компанията разполага, са:

  •     - Експонатор Creo Trendsetter 800 Quantum и проявител­на машина Mercury V5 за нуждите на цифровата под­готовка на печат;
  •     - Kашираща машина Сhampion ST 1100;
  •     - До 6–пунктово залепване с лепачните системи BOBST DOMINO 110, JAGENBERG DIANA 90 и FKM 100;
  •     - Mашина за топъл печат на HEIDELBERG;
  •     - Система за лепене на прозорци на KOHMANN;
  •     - Компанията разполага и с възможности за частично или цялостно нанасяне на UV лакове с печатната ма­шина PLANETA 24 с UV тунелната система AEROTERM.

 

Използването на съвременни технологии и системи за управление на производствените процеси, както и нови­те вътрешнофирмени разчети, гарантират добри пазар­ни цени на изделията на компанията. Отличното качест­во на продукцията и кратките срокове на изпълнение на поръчките дават възможност на „Графобал България“ АД да посрещне в максимална степен изискванията на насто­ящите и бъдещи си партньори. Компанията има стабилно присъствие на българския пазар за потребителски полигра­фични опаковки, като постепенно разширява дейността си, навлизайки в пазарите на страните от региона.

Разгледайте нашите сертификати, за да бъдете спокойни, че сте поверили продукцията си на професионалисти >>

 

Нашите клиенти