Картонените опаковки са част от основната ни дейност

Основната дейност на “Графобал България” АД и като цяло на “ Grafobal Skalica ” a . s . включва опаковки от пълноцветна хартия и картон, каширани с микровелпапе или велпапе, сгъваеми боксове с до шестпунктово лепене.
 


Пълноцветните транспортно-продажбени опаковки от хартия и картон, каширани с микровелпапе или велпапе, маркетинговите промоции, рекламните стелажи, етикетите, календарите и др. изработени при нас ще помогнат продуктите Ви да се откроят и стигнат най-бързо до Вашите клиенти.
 

 

 

 

Нашите клиенти