Разгледайте нашите сертификати, за да бъдете спокойни, че сте поверили продукцията си на професионалисти

“Графобал България” АД има сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, както и сертификат за производство на опаковки, предназначени за храни ISO 22000:2005.
 

 

 

 

Нашите клиенти